ការវិភាគ SWOT យុទ្ធសាស្រ្តស្វែងយល់ចំនុចខ្លាំង ចំនុចខ្សោយរបស់ខ្លួន

អ្នកប្រាកដជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត ប្រសិនបើអ្នកប្រើទេពកោសល្យរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព​។ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ​ អ្នកនឹងទទួលរងនូវបញ្ហាខ្លះៗជាមួយចំនុចខ្សោយរបស់អ្នក ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងចំនុចខ្សោយទាំងនេះបាន នោះវាលែងជាបញ្ហាក្នុងការងារដែលអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិទៀតហើយ ។

 

ចុះតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្គាល់ភាពខ្លាំង និង ភាពខ្សោយ ហើយវិភាគអំពីឪកាស និង ការប្រឈមដែលនាំមកជាមួយគ្នានោះ ?

SWOT គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏មានប្រយោេជន៏ដែលអាចជួយអ្នកបាន ។ ប្រសិនបើអ្នកក្រលេកមើលមកខ្លួនឯងដោយការប្រើគំរោងវិភាគ SWOT អ្នកអាចចាប់ផ្តើមបែងចែក និង អភិវឌ្ឍន៏​ ទេពកោសល្យ និង សមត្ថភាពដែលអ្នកត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីសំរេចគោលដៅរបស់អ្នក ។

១.ភាពខ្លាំង

 • តើគុណសម្បត្តិអ្វីដែលអ្នកមានហើយអ្នកដទៃមិនមាន ? (ឧទាហរណ៏ ៖ ជំនាញ សញ្ញាប័ត្រ ការសិក្សា ឬការទំនាក់ទំនង... )
 • តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីប្រសើរជាងអ្នកដទៃ ?
 • តើអ្វីដែលអ្នកដទៃ(​ ថៅកែរបស់អ្នក...) មើលឃើញហើយដូចទៅនឹងភាពខ្លាំងរបស់អ្នក ?
 • តើជោគជ័យរបស់អ្នកមួយណាដែលអ្នកមានមោទនភាពជាងគេ ?
 • តើអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សមានឥទ្ធិពលណាម្នាក់ដែលអ្នកដទៃមិនមានដែរឬទេ ?

ពិនិត្យមើលសំនួរខាងលើនេះដោយទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន។ កុំដាក់ខ្លួន​ឬអៀនពេកឡើយ ។ 

ការស្គាល់ និង ប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរីករាយ ថែមទាំងបំពេញការងារផ្សេងៗបានប្រសើរជាងមុន ។

២.ភាពខ្សោយ

 • តើការងារណាខ្លះដែលជាញឹកញាប់អ្នកគេចវេះ ពីព្រោះអ្នកមានអារម្មណ៏គ្មានភាពជឿជាក់ដើម្បីធ្វើវា ?
 • តើចំនុចខ្សោយអ្វីដែលអ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកមើលឃើញ ?
 • តើអ្នកមានទំនុកចិត្តពេញលេញទៅលើការសិក្សា និង ជំនាញរបស់អ្នកដែរឬទេ?បើមិនទេ តើចំនុចខ្សោយនោះនៅត្រង់ណា​?
 • តើអ្វីខ្លះជាទំលាប់មិនល្អដែលអ្នកមាននៅកន្លែងធ្វើការ(ឧទាហរណ៏ ៖ មកយឹតជាញឹកញាប់ មិនមានរបៀបរៀបរយ​ ឆាប់ឆេវឆាវ មិនមានភាពក្លាហានក្នុងការទទួលយកបញ្ហាស្មុគស្មាញ...) ?

ចំនុចនេះទាមទារឲ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យមើល ចេញពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន និងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន។មនុស្សជុំវិញខ្លួនអាចមើលឃើញពីចំនុចខ្សោយរបស់យើង ដែលយើងមិនដែលកត់សំគាល់ ឬ ធ្លាប់ដឹងពីមុនមក​ ។

ជាក់ស្តែង វាជារឿងប្រសើរបំផុតដែលយើងហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាមិនសប្បាយចិត្តបានកាន់តែលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ បើមិនដូច្នោះទេ វានឹងនាំបញ្ហាឲ្យយើងកាន់តែច្រើន​ជាងនេះ ។

៣.ឱកាស

 • តើមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអ្វីអាចជួយអ្នកបាន​? ឬ តើអ្នកអាចរកជំនួយពីអ្នកដទៃ ឬ មនុស្សតាមអ៊ិនធើណេតបានដែឬទេ ?
 • តើសហគ្រាសរបស់អ្នកមានកំពុងលូតលាស់ដែរឬទេ​? បើសិនជាមាន តើធ្វើយ៉ាងណាខ្លះទើបអ្នកទទួលយកអត្ថប្រយោជន៏ពីទីផ្សារនេះបាន​?
 • តើអ្នកមានបណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលអាចជួយអ្នក ឬ ផ្តល់យោបល់ល្អៗឲ្យដែរឬទេ​?
 • តើមានអ្នកប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកមួយចំនួនបរាជ័យក្នុងការបំពេញការងារសំខាន់ដែរឬទេ ? បើមាន តើអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏អ្វីដែរឬទេពីកំហុសរបស់ពួកគេ ?
 • តើមានតំរូវការណានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន​ ឬ សហគ្រាសរបស់អ្នកដែលមិនមាននរណាម្នាក់អាចជំនួសអ្នកបានដែរឬទេ ?
 • តើមានអតិថិជន ឬ អ្នកលក់របស់អ្នករិះគន់ពីអ្វីមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកដែរឬទេ ? បើមាន តើអ្នកអាចបង្កើតឱកាសដោយផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដល់ពួកគេបានដែរឬទេ ?

៤.ការប្រឈម

 • តើមានឧបសគ្គអ្វីដែលអ្នកកំពុងប្រឈមនៅកន្លែងធ្វើការ ?
 • តើមានមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកប្រកួតប្រជែងដើម្បីមុខដំណែងដែរឬទេ ?
 • តើការងាររបស់អ្នកកំពុងប្រែប្រួលដែរឬទេ?
 • តើបំរែបំរួលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគំរាមកំហែងដល់មុខដំណែងរបស់អ្នកដែរឬទេ ?
 • តើចំនុចខ្សោយរបស់អ្នកអ្វីខ្លះកំពុងនាំទៅកាន់បរាជ័យ ?

ដំណើរការវិភាគទាំងនេះនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវគន្លឺះ ដែលបង្ហាញចេញពីអ្វីឲ្យអ្នកត្រូវតែបំពេញចន្លោះខ្វះខាតទាំងនោះ ។

 

ខាងក្រោមនេះគឹជាឧទាហរណ៏ ៖

នេះគឹជាការវិភាគ SWOT ទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយម្នាក់ (ឃីម)។

 • ចំនុចខ្លាំង
  • ខ្ញុំមានពោពេញទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិត ។ ជាញឹកញាប់ ខ្ញុំធ្វើឲ្យអតិថិជនស្ញើចសរសើរជាមួយនឹងទស្សនវិស័យថ្មីៗទៅលើម៉ាក(Brand) របស់យើង ។
  • ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និង ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំ ។
  • ខ្ញុំមានលទ្ធភាពក្នុងការសួរសំនួរគន្លឹះដើម្បីរកឲ្យឃើញមុខព្រួញទីផ្សារត្រឹមត្រូវ ។
  • ខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតដើម្បីសំរេចជោគជ័យកសាង Brand ដល់អតិថិជន ។
 • ចំនុចខ្សោយ
  • ខ្ញុំមានចំនុចខ្លាំងមួយ គឺ មានតំរូវការដែលខានពុំបានត្រូវតែបំពេញការងារឲ្យលឿនបំផុត ហើយលុបវាចេញពីតារាងការងារចេញ ដូច្នេះហើយពេលខ្លះគុណភាពការងារមានបញ្ហានិងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលការងារ ។
  • ហើយពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្មុគស្មាញនៅពេលមានការងារច្រើនពេក ។
  • ខ្ញុំមានអាការៈភ័យៗពេលធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់អតិថិជន ​ហើយ ភាពភ័យខ្លាចនិយាយជាសាធារណៈនេះធ្វើការធ្វើបទបង្ហាញមានភាពរអាក់រអួល ។
 • ឳកាស
  • អ្នកប្រកួតប្រជែងផ្នែកទីផ្សារជាមួយក្រុមហ៊ុនយើង ធ្វើឲ្យមានកេត្តិ៏ឈ្មោះមិនល្អដោយការបំរើសេវាកម្មដល់អតិថិជនអន់ ។
  • Director របស់យើងនឹងឆ្លងទន្លេសំរាលកូនឆាប់ៗនេះ ។ ទទួលខុសត្រូវការងារគាត់ជាឳកាសអភិវឌ្ឍន៏សមត្ថភាពសំរាប់ខ្ញុំ ។
 • ការប្រឈម
  • សីហា ជាមិត្តរួមការងារខ្ញុំ ។គាត់ពូកែនិយាយជាងខ្ញុំ ហើយគាត់តែងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្ញុំដើម្បីដណ្តើមដំណែង Director ។
  • ចំណុចខ្វះខាត ខ្ញុំច្រើនបាក់កំលាំង ហើយចំនុចអវិជ្ជមាននេះប៉ះទង្គិចដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំ ។
  • សេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នកំពុងមានវិបត្តិលូតលាស់យឹត ។ ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស ជាច្រើនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិក ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏កំពុងពិនិត្យមើលដែរ ។

ជាលទ្ធផល នៃដំណើរការវិភាគនេះ ឃីមព្យាយាមប្រឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយ សីហាដើម្បីដណ្តើមតំណែង Director ។ ពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពទទួលការងារនេះ​ ។ហើយម្នាក់ៗព្យាយាមប្រើភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួន។ចំពោះការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ឃីម សីហាដូចជាដឹងថាគាត់ធ្វើបទបង្ហាញបានល្អ ប៉ុន្តែគាត់សារភាពថាគាត់ស្ញើចសរសើរចំពោះគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ឃីម ។

ដោយការងារជាក្រុម ពួកគេមានឳកាសដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៏ល្អប្រសើរអំពីសេវាកម្មដែលទទួលបាន។ នេះជាគុណសម្បត្តិ ដែលបានមកពីអ្នកប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេផងដែរ ។

Back to blog

153 comments

Hi, this is Julia. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/yknydfgp

Unsonomema

You have been awarded dividends from securities. You need to follow the link https://tinyurl.com/yrpcbvdq

Unsonomema

MEJTYJY1464873MAWRERGTRH

NARETGR1464873NEYHRTGE

Our Love Requires Effort
Beloved, your love is the canvas of my heart’s art.
Whenever you find some free time, could you please visit my page using this link: https://tinyurl.com/yqlf4pou I’ve posted some new photos and updates from the latest events there. It would be great to catch up and share our experiences.

Unsonomema

MERYTRH1464873MARETRYTR

NATREGTEGH1464873NERTHRTYHR

Leave a comment