ពេលរំជើបរំជួលជិតមកដល់ទៀតហើយ! ផលិតផលថ្មី Apple ទាំង 10 ប្រកាសចុងឆ្នាំនេះ!

នៅ​ចុង​​ឆ្នាំ​ ២០១៥ នេះ​ ក្រុមហ៊ុន​ Apple ​​នឹង​​​បង្ហាញ​ចេញ​នូវ​​​ផលិត​ផល​ថ្មី​ជា​ច្រើន​របស់​ខ្លួន​​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ។ ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ផលិតផល​ទាំង​ ១០ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​សង្ឈឹម​ថា​ Apple នឹង​ប្រកាស​ចេញ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ។ 

iPhone 6s

A popular concept image for the iPhone 6s

 

iPhone 6s Plus

IPAD PRO 12 INCH

 

iPad Air 3

iPad Air 3 release date rumours and new features wish list

 

iPad mini 4

Screen Shot 2015-03-07 at 2.15.38 am

 

5K 27-inch iMac

Apple Watch 2

iOS និង OS X 10.11

 

 

 

 

Back to blog

Leave a comment